Λίγοι νέοι επιλέγουν να γίνουν γεωροί στη Θεσπρωτία... Μεγάλα εμπόδια οι χαμηλές απολαβές και η γραφειοκρατία...

Λίγοι νέοι επιλέγουν να γίνουν γεωροί στη Θεσπρωτία... Μεγάλα εμπόδια οι χαμηλές απολαβές, αφού πλέον το κόστος παραγωγής είτε πρόκειται για καλλιέργειες είτε για ζώα είναι μεγάλο και τα περιθώρια για κέρδη περιορισμένα, καθώς  και η γραφειοκρατία, αφού για μια σταβλική εγκατάσταση ή γεωργική δραστηριότητα απαιτούνται πλήθος από ικαιολογητικά.  Παρά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που τρέχουν, ο αγροτικός τομέας στη Θεσπρωτία δεν φαίνεται να είναι ελκυστικός για νέους αγρότες.