Δαπανήθηκαν 700.000 ευρώ για την αρχαιολογική Οσδίνα, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν ως προς την τουριστική της ανάδειξη...

Δαπανήθηκαν 700.000 ευρώ για την αναπαλαίωση του αρχαιολογικού πάρκου Οσδίνας, αλλά το αποτέλεσμα μηδέν ως προς την τουριστική της ανάδειξη... Από τον Οκτώβριο του 2010, μέσω του ΕΣΠΑ (με τίτλο «Αρχαιολογικό Πάρκο Βυζαντινού – Μεταβυζαντινού Οικισμού Ουζντίνας») και προϋπολογισμό 684.000 ευρώ, έως τα μέσα του 2015, διήρκησε το έργο, που τώρα είναι μάλλον εγκαταλελειμμένο. Περιλάμβανε εργασίες αποκατάστασης στους ναούς Κοίμησης της Θεοτόκου, Ταξιαρχών και Αγίου Αθανασίου του οικισμού. Επιπλέον, εργασίες συντήρησης στον τοιχογραφικό διάκοσμο των ναών της Κοίμησης και των Ταξιαρχών, εντοπίστηκαν και αποκαλύφθηκαν τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των ναών Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου και Αγίου Ιωάννη, αποκαταστάθηκαν οικίες στο χαρακτηριστικό τμήμα του οικισμού, νότια του ναού των Ταξιαρχών. Τέλος, αποτυπώθηκαν τα αρχαία τείχη του οικισμού, δημιουργήθηκαν διαδρομές επισκεπτών, ο χώρος και τα μνημεία σημάνθηκαν. Όμως επισκεψιμότητα δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου, Ούτε προβολή, που θα δημιουργούσε το ερέθισμα προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν διαφωνεί κανείς με την αναπαλαίωση του χώρου, ωστόσο είχε κάποιο σκοπό, πέρα από το να διασωθούν τα μνημεία. Να προκαλέσει το τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτό δεν έγινε μέχρι τώρα και έτσι ο χώρος είναι αφημένος στην τύχη του...