Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων της Εγνατίας Οδού για 20 ημέρες...

Για την εκτέλεση προγραµµατισµένων εργασιών συντήρησης φωτεινών σηµατοδοτών, αναγόµωσης πυροσβεστήρων σηήραγγας και καθολικής συντήρησης οδοφωτισµού, θα εφαρμοστούν, κατά τα χρονικά διαστήµατα από 1-8-2017 µέχρι και 10-8-2017, καθώς και 21-8- 2017 µέχρι και 31-08-2017, κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στα ακόλουθα σηµεία Ηγουμενίτσας-Ιωαννίνων του αυτοκινητοδρόµου της Εγνατίας οδού: Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών, σήραγγα 1,  Α/Κ Ηγουµενίτσας-Α/Κ Ιωαννίνων 48,800 - 68 χλµ. Συντήρηση οδοφωτισµού Α/Κ Τύριας-Α/K Ηγουµενίτσας 49 -48,800 χλµ. Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω εργασιών  συντήρησης φωτεινών σηµατοδοτών, αναγόµωσης πυροσβεστήρων σήραγγας και συντήρησης οδοφωτισµού, αποκλείεται η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας, µε την κίνηση να διεξάγεται από την αριστερή (ταχεία) λωρίδα κυκλοφορίας. Οι εργασίες εκτελούνται τοπικά στα προαναφερόµενα σηµεία,  καταλαµβάνουν χώρο περίπου 200µ-400µ και οι λωρίδες κυκλοφορίας  αποκλείονται σε όλο το µήκος της κάθε σήραγγας, µε το προσωπικό των εργασιών να κινείται στο χώρο αυτό.  Σε καµιά περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχηµάτων επί του αυτοκινητοδρόµου.