Βελτιώνεται το μονοπάτι του οσίου Παϊσίου στην Κόνιτσα με στόχο να πιστοποιηθεί ως θρησκευτικό...

Η Μονή Στομίου, μετά την αγιοποίηση το 2015 του οσίου Παϊσίου, που ο ίδιος, όπως και η οικογένειά του έζησε στην Κόνιτσα, και μάλιστα ο γέροντας μόνασε για ένα διάστημα στο Μοναστήρι,  δέχεται μεγάλο αριθμό επισκεπτών και η βελτίωση του μονοπατιού πρόσβασης προς αυτό, που έχει ξεκινήσει, θα συμβάλλει σημαντικά στη διέλευση με ασφάλεια. Το μονοπάτι ο οποίο είναι αγιοπερπατημένο από τον Όσιο Παϊσιο. Έχει διαμορφωθεί σε μήκος περίπου 1.000 μέτρων και υπολείπονται ακόμη 1.200 μέτρα και έχουν κατασκευαστεί θέσεις θέας. Τοποθετούνται πινακίδες ενημέρωσης, καθώς επίσης και βρύσες στη διαδρομή για τους επισκέπτες. Τελικός στόχος, μετά το πέρας των εργασιών, είναι το μονοπάτι του Αγίου Παϊσίου να πιστοποιηθεί, ώστε να αποτελεί πλέον τμήμα των προς επίσκεψη πιστοποιημένων περιβαλλοντικών θρησκευτικών μονοπατιών.