Τι προσφέρουν οι τρεις λαϊκές αγορές της Θεσπρωτίας...

Στη Θεσπρωτία λειτουργούν τρεις λαϊκές (δημοτικές) αγορές, μια στην Ηγουμενίτσα, όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Κυριακής, μία στους  Φιλιάτες, κάθε Πέμπτη,  και μία στην Παραμυθιά, κάθε Σάββατο. Η λειτουργία των τριών αυτών λαϊκών αγορών δίνει την δυνατότητα σε ντόπιους παραγωγούς  και εμπόρους να προσφέρουν φρέσκα προϊόντα, ποιοτικά  και ανταγωνιστικά στις τιμές,  και στους καταναλωτές και ειδικότερα σε αυτούς με μεσαία και χαμηλά εισοδήματα να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους με μικρό κόστος και με πολλές δυνατότητες επιλογής. Πέραν αυτού, ειδικά τα "παζάρια" της Παραμυθιάς και των Φιλιατών, είναι και τόποι ανταμώματος και επικοινωνίας. Έχουν  καλή οργάνωση, αφού εφαρμόζονται οι κανονισμοί λειτουργίας και είναι ενισχυμένη η επαγγελματική  και καταναλωτική συνείδηση. Από πλευράς ελεγκτικών μηχανισμών, γίνονται έλεγχοι με βάση το  νομοθετικό πλαίσιο περί υπαιθρίου εμπορίου και λαϊκών αγορών, ώστε να μην υπάρχουν καταστρατηγήσεις που θα αποβούν σε βάρος των συμφερόντων τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών και εμπόρων, που συμμετέχουν σε αυτές.