Έργα πρόσβασης και διαμόρφωσης χώρου 70.000 ευρώ στη Μονή Ραγίου...

Έργα πρόσβασης και διαμόρφωσης χώρου 70.000 ευρώ θα γίνουν στη Μονή Ραγίου. Το αίτημα ξεκίνησε από την τοπική κοινότητα Ραγίου, στο πλαίσιο αξιοποίησης του θρησκευτικού μνημείου ως τουριστικού προορισμού, προωθήθηκε από το δήμο Φιλιατών στην Περιφέρεια Ηπείρου, που ενέκρινε τη διάθεση πίστωσης, ορίζοντας προϊσταµένη αρχή του εν λόγω έργου το Δήµο Φιλιατών και διευθύνουσα υπηρεσία τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήµου Φιλιατών. Η Μονή έχει μεγάλη ιστορία και οποιαδήποτε προσπάθεια για την όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργική της κατάσταση, έχει ως αποτέλεσμα τη διατηρήσή της μέσα στο χρόνο και την αύξηση της επισκεψιμότητας. Άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος της τοπικής κοινότητας Ραγίου, που με κάθε τρόπο στηρίζει το Μοναστήρι.