Οι κτηνοτρόφοι στη Θεσπρωτία επιδοτούνται έως 600.000 ευρώ για μεταποίηση του γάλακτος και του κρέατος!

Στο πλαίσιο υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER της "ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ" που θα εφαρμοστεί μόνο στη Θεσπρωτία και στα Ιωάννινα, οι κτηνοτρόφοι (κατά κύριο επάγγελμα και μη) μπορούν να επιδοτηθούν για την μεταποίηση των προϊόντων τους. Στον τομέα του γάλακτος έως 600.000 ευρώ με μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης 65% και στον τομέα του κρέατος έως 600.000 ευρώ με μεγαλύτερο ποσοστό ενίσχυσης 50%. Ο κτηνοτροφικοδιατροφικός τομέας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς στην περιοχή. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζει σχετικά χαμηλή ανταγωνιστικότητα, που οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος παραγωγής των προϊόντων, στη χαμηλή διάθεση, στην έλλειψη προστιθέμενης αξίας των προϊόντων σε  συσκευασία, τυποποίηση και στην αδυναμία διείσδυσής τους στις αγορές. Οι κτηνοτροφικές μονάδες στη Θεσπρωτία, αν και υστερούν σε τεχνολογικό επίπεδο και επίπεδο καινοτομίας και νέων προϊόντων, συμβάλλουν σημαντικά στην απασχόληση, στη διατήρηση των παραδοσιακών τροφίμων, καθώς επίσης και στην ποικιλία διατροφής. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η αύξηση της πώλησης των προϊόντων, κάνοντάς τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Η στήριξη παρέχεται κυρίως στις πολύ μικρές και μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, μέχρι ενός ορίου προϋπολογισμού επενδύσεων, εφόσον η ενίσχυση έχει χαρακτήρα κινήτρου.
ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη πρόσκληση του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», συνολικού προϋπολογισμού 13,6 εκατ. ευρώ, υποβλήθηκαν στην Περιφέρεια Ηπείρου συνολικά 292 φάκελοι προς χρηματοδότηση, με τον προϋπολογισμό τους να φθάνει περίπου τα 6 εκατ. ευρώ. Προκύπτουν διαθέσιμα κονδύλια ύψους 8,5 εκατ. ευρώ, που επαρκούν –κατ’ αναλογία- για την ένταξη 400 προτάσεων «Νέων Αγροτών» από όλη την Ήπειρο. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όσους, με επιχειρηματική τεκμηρίωση, επιθυμούν ή θέλγονται να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της κτηνοτροφίας, της αμπελουργίας, των αρωματικών φυτών, των οπωροκηπευτικών, της μελισσοκομίας ή και άλλων καλλιεργειών. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, προβλέπεται με την έγκριση του φακέλου για ένταξη, ο κάθε δικαιούχος να λαμβάνει προκαταβολή ύψους έως και 15.000 ευρώ και ανάλογα με την πρόοδο της επένδυσης, να λαμβάνει ισόποση δόση μέχρι την ολοκλήρωσή της.