Αποκαλυπτικός ο χάρτης των εξαρτημένων ατόμων (ναρκωτικά, τζόγος, ποτό, διαδίκτυο κ.λπ.) στην Ήπειρο...

Κατά τη διάρκεια του 2016 ένα σύνολο 585 ανθρώπων έλαβαν υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ. Ο πληθυσμοό αυτός αφορούσε τις εξής κατηγορίες:
Όπως και τα προηγούμενα χρονια ο πληθυσμός αυτος προήλθε απ’ όλη την περιφερεια Ηπείρου, αλλα και πέρα από αυτή (Ιόνια περιοχή, αλλα και Αιτωλοακαρνανια κυρίως). Πιο συγκεκριμένα η γεωγραφική κατανομή όσων προσέγγισαν έναν από τούς τρεις Συμβουλευτικούς Σταθμούς του ΚΕΘΕΑ
 8,63% 6,47% 2,16% Νομός Ιωαννίνων


Το προφίλ των ανθρώπων που προσέγγισαν το ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 
Άνδρες 85,2%, γυναίκες 14,8%. Μέση ηλικία 34,4 έτη, Έλληνες υπήκοοι 95,0% Κάτοικοι αστικών κέντρων 76,3%. Μένει με γονική οικογένεια 55,4%Προηγούμενη θεραπευτική εμπειρία 55,8%. Άνεργοι — Περιστασιακά Απασχολούμενοι 81,7.% Έχει εγκαταλείψει την εκπαίδευση πριν την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας 45,7%. Μέση ηλικία διακοπής σχολείου 14,7 έτη. Μέση ηλικία έναρξης χρήσης ουσιών 16,2 έτη. Η κάνναβη ως ουσία έναρξης 70,7%.
Συστηματική χρήση ηρωίνης 55,4%. Μέση ηλικία έναρξης κύριας ουσίας κατάχρησης 19,1 έτη Διάρκεια χρήσης κύριας ουσίας 12 έτη. Ενέσιμη χρήση σε κάποια φάση 48,2%. Σοβαρό πρόβλημα σωματικής υγείας 32,6%. Μόλυνση από HepC 17,1%. Σοβαρό Πρόβλημα ψυχικής υγείας 23,4%. Τουλάχιστον μία σύλληψη 74,3% Τουλάχιστον μία καταδίκη 32,4%. Τουλάχιστον μία φυλάκιση 20,9%.