Καταστρέφονται δένδρα από άγνωστους στην Ηγουμενίτσα...

Δένδρα καταστρέφονται από άγνωστους στην Ηγουμενίτσα. Μάλιστα η δημοτική αρχή προχώρησε σε δημόσια καταγγελία, μιλώντας για ασυνείδητες πράξεις. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα βασικά θέματα της σύγχρονης προβληματικής σ’ όλα τα επίπεδα. Κατ’ αρχήν αποτελεί ανάγκη για την επιβίωση του ανθρώπου. Αποτελεί όμως και την ευκαιρία για την ηθική επαναφορά του ανθρώπου στην μήτρα που τον γέννησε, αφού τον επαναφέρει στις βάσεις μιας βιώσιμης δραστηριότητας σε συνάρτηση με τον περιβάλλοντα του χώρο. Με τα δεδομένα αυτά η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση μας, αλλά και αφορμή για μια νέα κοινωνική ενδοσκόπηση, την επαναφορά του μέτρου στις επιλογές μας.