Επιτέλους θα λειτουργήσει Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην Ηγουμενίτσα...

Ήταν ένα μεγάλο κενό για την περιοχή. Η απουσία  Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θεσπρωτία. Ενώ υπήρχε μονοθέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο, που από μονοθέσιο αναβαθμίζεται σε διθέσιο, δεν υπήρχε Ειδική Σχολική Μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Από τη νέα σχολική χρονιά (2017-2018) θα λειτουργήσει Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Ηγουμενίτσας», στην περιοχή της Νέας Σελεύκειας. Στο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ηγουμενίτσας, παράλληλα με τις εξειδικεύσεις που προβλέπονται, θα παρέχονται και ακαδημαϊκές γνώσεις προσαρμοσμένες ποσοτικά και ποιοτικά στις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών. Θα εφαρμόζονται προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας και διδασκαλίας σε μικροομάδες, με βραχυπροθέσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Οι σκοποί και οι στόχοι του σχολείου είναι η βιωματική εκπαίδευση των μαθητών, για τις ανάγκες της καθημερινής τους ζωής, για αυτόνομη και ημιαυτόνομη διαβίωση. Παράλληλα, το σχολείο επιδιώκει να δώσει στους μαθητές /τριες τη δυνατότητα για την, όσο το δυνατόν, πληρέστερη ένταξη στο επαγγελματικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους, καθώς και για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.