Πολλά κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας στην Ήπειρο τις τελευταίες ημέρες...

Πολλά κρούσματα ενδοοικογενειακής βίας καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην Ήπειρο. Σύμφωνα με επίσημο δελτίο τύπου της αστυνομίας, μέσα στο Μάιο καταγγέλθηκαν επίσημα εννέα περιστατικά. Η βία μέσα στην οικογένεια είναι ένα φαινόμενο, που φαίνεται ότι έχει αυξηθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω των δύσκολων κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών μέσα στις οποίες ζούμε. Παρά τη δεδομένη αύξηση, τα πραγματικά ποσοστά δεν μπορούν να είναι γνωστά, αφού περίπου μόνο 1 στα 20 περιστατικά καταγγέλλονται στην αστυνομία. Η δομή της Ηπειρωτικής οικογένειας είναι της αρχής «τα εν οίκο μη εν δήμω», γι' αυτό και η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί ένα καλά κρυμμένο μυστικό από τα θύματα, τα οποία λόγω της ντροπής και ενοχής, που αισθάνονται, δεν αποκαλύπτουν τη βία που υφίστανται, δεν αναζητούν βοήθεια κι έτσι εγκλωβίζονται σε καταστροφικές καταστάσεις.  Η ενδοοικογενειακή βία είναι η κατάσταση στην οποία ένα μέλος της οικογένειας προκαλεί οποιασδήποτε μορφής βλάβες σε ένα άλλο μέλος της και δεν περιορίζεται στη σωματική κακοποίηση, αλλά μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Περιλαμβάνει τις άμεσες και έμμεσες απειλές, τη συναισθηματική και ψυχολογική βία, τη σεξουαλική κακοποίηση, την κοινωνική απομόνωση, τον οικονομικό έλεγχο και γενικότερα όλες τις συμπεριφορές που ωθούν ένα άτομο να ζει υπό ένα διαρκή φόβο.