Υπάρχουν αναγνωρισμένα και βεβαιωμένα κοιτάσματα ουρανίου στην περιοχή της Παραμυθιάς;

Σύμφωνα με αναφορές ("Βικιπαίδεια") η περιοχή της Παραμυθιάς είναι πλούσια σε κοιτάσματα ουρανίου. Σημειώνεται ότι "στη Μενίνα μετρήθηκαν 9.550 μπεκερέλ ανά κυβικό μέτρο συνολικού αποθέματος τουλάχιστον 50.000 τόνων, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα. Η εμπορική αξία αναλόγως πυκνότητας: 1.000 - 27.000 δολάρια Η.Π.Α. το γραμμάριο)". Έχει επιβεβαιωθεί από επίσημους ερευνητικούς φορείς το γεγονός, υπάρχουν δηλαδή αναγνωρισμένα και βεβαιωμένα κοιτάσματα στην περιοχή ή πρόκειται για μια απλή καταγραφή; Το ουράνιο βρίσκεται με τη μορφή μεταλλεύματος στη γη και πρέπει προτού χρησιμοποιηθεί να απαλλαγεί από τις προσμείξεις, αλλά και πάλι τότε δίνει ένα οξείδιο του ουρανίου. Σε ότι αφορά τη Γεωλογία, το ουράνιο στη χώρα μας εντοπίζεται σε ιζήματα και όξινα γρανιτικά πετρώματα και δυνητικά «εξαγώγιμο» προϊόν είναι το οξείδιο του ουρανίου, δηλαδή το κίτρινο συμπύκνωμα που χρησιμοποιείται στην πυρηνική τεχνολογία. Οι πρώτες εργασίες για την εξεύρεση ουρανίου, είχαν ξεκινήσει με το «Σχέδιο Μάρσαλ» το 1948. Την περίοδο της δικτατορίας, το δικαίωμα της έρευνας για ουράνιο (στις οποίες συμμετείχαν και ξένοι εμπειρογνώμονες) παραχωρήθηκε στον «Δημόκριτο». Το 1985 ο Δημόκριτος σταμάτησε όλες τις έρευνες για Ουράνιο. Το Ουράνιο είναι ασημόχρωμο, γυαλιστερό πολύ (κίτρινο - πράσινο), στην ακατέργαστη μορφή του και αποτελείται από 3 διαφορετικά ισότοπα: Ουράνιο – 235 (235 92 U), Ουράνιο – 234 (234 92 U) Ουράνιο – 238 (238 92 U). Τα ισότοπα Ουρανίου αν και έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων (92), που τους δίνει φυσικοχημικές ιδιότητες, έχουν διαφορετικό αριθμό νετρονίων που τους προσδίδει διαφορετικές ραδιολογικές ιδιότητες. Συνεπώς το κάθε ισότοπο π.χ. Ραδόνιο, έχει τον δικό του αριθμό και τρόπο διάσπασης, αλληλεπιδρά διαφορετικά με άλλα υποατομικά σωματίδια και φυσικά έχει διαφορετικό δείκτη επικινδυνότητας.