Πως θα λειτουργήσει ο Σταθμός Μεταφόρτωσης σκουπιδιών, που δημιουργείται στη Θεσπρωτία...

Σταθμός Μεταφόρτωσης Σκουπιδιών, δημιουργείται στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στην Ηγουμενίτσα, με δυναμικότητα της τάξης των 103,24 tn/d. Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Σκουπιδιών, θα περιλαμβάνουν κτιριακές ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, που να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις διοικητικές λειτουργίες, την εποπτεία – φύλαξη της εγκατάστασης και τον έλεγχο των εισερχόμενων και εξερχόμενων οχημάτων, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία τους. Αναλυτικότερα τα έργα υποδομής  περιλαμβάνουν: Φυλάκιο (κτίριο) ελέγχου και δίκτυα υποδομής (έργα εξωτερικών Η/Μ δικτύων, έργα διαχείρισης ομβρίων, έργα πρασίνου και άρδευσης, έργα οδοποιίας). Προστατευτική περίφραξη του χώρου (κατάλληλων διαστάσεων και χαρακτηριστικών). Πλατώματα ελιγμών. Χώροι στάθμευσης. Θέσεις απόθεσης container. Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου. Σήμανση, και πύλη εσόδου - εξόδου. Υποδομή αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των ΣΜΑ (έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου) και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Γεφυροπλάστιγγα ζύγισης (για τον έλεγχο και την καταγραφή του βάρους εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων). Δεξαμενές νερού (για τις ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης και πυρόσβεσης). Σηπτική Δεξαμενή, αντιπυρική ζώνη και δρόμο πρόσβασης.