Στην περιοχή της Παραμυθιάς θα δημιουργηθεί ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών...

Στην περιοχή της Παραμυθιάς θα δημιουργηθεί ορυχείο βιομηχανικών ορυκτών. Η επένδυση βρίσκεται στο στάδιο της γνωμοδότησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόκειται για μια μονάδα αργιλορυχείου, που σχεδάζεται να γίνει στο Σκάνδαλο Παραμυθιάς και συγκεκριμένα στη θέση "Λιογκάτες".  Φορέας του έργου είναι η εταιρία "Υιοί Ν. Νίκου Α.Ε.Β.Ε.". Ακόμη στην περιοχή της Παραμυθιάς και συγκεκριμένα στη θέση "Δάφνη" της τοπικής κοινότητας Αμπελιά από την εταιρία "Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.", προγραμματίζεται να δημιουργηθεί   λατομείο αδρανών υλικών και κινητή μονάδα σπαστηροτριβείου- παραγωγής κοινών αδρανών υλικών. Και αυτό το έργο βρίσκεται  στο στάδιο της γνωμοδότησης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.