Θα μπορούσε, μια φορά το χρόνο, να γίνεται φεστιβάλ αλιείας στον Καλαμά...

Ο Καλαμάς είναι ένα πανέμορφο ποτάμι, που χρειάζεται τουριστική ανάδειξη, την οποία μέχρι στιγμής δεν έχει, αντίθετα, συχνά απασχολεί την τοπική επικαιρότητα με τη ρύπανσή του από τα λύματα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Στο πλαίσιο αυτό, αα μπορούσε, μια φορά το χρόνο, να γίνεται φεστιβάλ αλιείας στον Καλαμά. Την οργάνωσή του να αναλάβει κάποιος σύλλογος, ενώ τα αλιεύματα θα διατηρούνται σε θήκες ειδικών προδιαγραφών μέχρι την καταμέτρησή τους από τους κριτές και στη συνέχεια θα απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Οι κοίτες του ποταμού είναι γεμάτες πλατάνια που παραχωρούν τη θέση τους στα αρμυρίκια, στις δενδρώδεις γαλατσίδες και στα αγριοκάλαμα. Στο φαράγγι του Καλαμά απαντώνται πολλά είδη της πανίδας του ποταμού. Ψάρια, όπως η πέστροφα, το οξύρυγχο, το τυλινάρι, η ντάσκα, το στροσίδι, καραβίδες, πουλιά, όπως το όρνιο, ο ασπροπάρης, ο χρυσαετός, το κιρκινέζι, και ζώα, όπως το κουνάβι, η χελώνα, ο λύκος, η αλεπού, ο ασβός, η νυφίτσα, ο σκίουρος, το αγριογούρουνο, ο λαγός και άλλα. Στο Δέλτα του Καλαμά, η ύπαρξη των βιοτόπων υποστηρίζουν την επιβίωση χιλιάδων πουλιών. Έχουν καταγραφεί 170 είδη και περισσότερα από το 1/3 προστατεύονται με βάση την κοινοτική νομοθεσία. Η εξαιρετικά σπάνια λεπτομύτα, ο σφηκιάρης, ο πετρίτης, ο φιδαετός, ο στικταετός, ο χρυσαετός, ο σπιζαετός, ο βασιλαετός, ο κραυγαετός, το όρνιο είναι μερικά από τα είδη που συναντιούνται εκεί.