Σας παρακαλούμε, δείξτε σεβασμό στους ηρωικούς Σουλιώτες...

Οι ηρωικοί Σουλιώτες, από το πάνθεον της ιστορίας, όπου έχουν θρονιαστεί, θέλουν και δικαιούνται το σεβασμό μας. Η κάθε είδους εμπλοκή τους στο πολιτικό γίγνεσθαι του σήμερα, στο μνημονιακό και στο αντιμνημονιακό μέτωπο (!!!), στις τιμές που αποδόθηκαν σε αξιωματούχους του κράτους κατά τις εορτές Σουλίου κ.λπ., θεωρούμε ότι είναι προσβολή προς αυτούς. Ας δείξουμε σεβασμό στη δόξα των υπέροχων αγωνιστών του Σουλίου και ας αφήσουμε μακριά από μικροκομματισμούς, αυτούς που υπερασπίσθηκαν την πατρίδα τους με το γνήσιο πατριωτισμό τους.  Τα κατορθώματα των Σουλιωτών, οι ανδραγαθίες τους, που μοιάζουν με παλαιούς ηρωικούς μύθους, είναι μια πραγματικότητα, που συγκινεί, συνεπαίρνει, εμπνέει, καθοδηγεί και διδάσκει. Και το Σούλι, ενώ ανήκει στη σφαίρα του τραγουδιού ως ύμνος ανδρείας, ως συνώνυμο της λεβεντιάς, της ευψυχίας και της ευτολμίας, της θυσίας για τη θεϊκή και όλα αίματα πατρίδα, ως ιερός τόπος ιερών αγώνων, βρίσκεται στα βράχια, όπου πάνω τους πλανιέται η ελευθερία αγέρωχη και αγριωπή, αυστηρή και ασυμβίβαστη και ανυποχώρητη, "επί το μέγα ερείπιο η ελευθερία ολόθρη".