59.021.35 λιγότερο ρεύμα θα πληρώσουν οι κάτοικοι Ραγίου, ως ανταποδοτικά τέλη, λόγω του σταθμού ΑΠΕ

Αποδίδεται άμεσα στους οικιακούς καταναλωτές ρεύματος στην περιοχήτου Ραγίου Θεσπρωτίας, όπου λειτουργεί σταθμός ΑΠΕ, το συνολικό ποσό των 59.021,35 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στην περίοδο 2010 – 2014. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων του Ραγίου. Στις επόμενες δέκα ημέρες θα γίνει η πίστωση των ποσών από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, που είναι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, και στη συνέχεια η απόδοση των ποσών, μέσω του πρώτου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδεται  από τον  προμηθευτή. Η σχετική εγγραφή του ποσού, θα γίνεται με την ένδειξη «Έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα λόγω σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούν στην περιοχή σας».