Πρόταση για χρηματοδότηση με 118.000 ευρώ του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, αλλά οι εκκρεμότητες είναι πολλές...

Πρόταση έγινε για χρηματοδότηση με 118.000 ευρώ του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας, αλλάοι εκκρεμότητες είναι πολλές... Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ήπειρος 2014-2020" με έγγραφό της προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, διατυπώνει θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για την προμήθεια ενδοσκοπικού εξοπλισμού ΤΕΠ Ηγουμενίτσας (Νοσοκομείου Φιλιατών),  συνολικού προϋπολογισμού 118.110 ευρώ. Βέβαια υπάρχουν πολλές άλλα ανοιχτά θέματα, που πρέπει να ξεπεραστούν, είτε αφορούν σε υλικά είτε σε πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού.