Τα πλατάνια του Καλαμά "πεθαίνουν"...

Πολλοί αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι), που δραστηριοποιούνται στην παρακαλάμια ζώνη της Θεσπρωτίας, διαπιστώνουν ότι τα πλατάνια δίπλα στον ποταμό "πεθαίνουν". Για παράδειγμα, από τη Βροσίνα μέχρι τη Νεράϊδα, πολλά πλατάνια, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχουν ξεραθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την  καταστροφή  της παρόχθιας βλάστησης των
πλατάνων. Σύμφωνα με τους ειδικούς,
«οι οικολογικές συνέπειες στο εγγύς μέλλον αναμένεται να είναι τραγικές". Πρόκειται για την ασθένεια "μεταχρωματικό έλκος", η οποία εδώ και μία περίπου πενταετία, μαστίζει την περιοχή και που προκαλείται από τον μύκητα Ceratocystis platani, ο 
οποίος εισβάλει στον κορμό, τα κλαδιά ή τις ρίζες,
από πληγές στον εξωτερικό φλοιό του 
δένδρου.  Ο Καλαμάς, ένα από τα ωραιότερα ποτάμια της Ελλάδας, πηγή ζωής για άγρια ζώα, ψάρια και πουλιά, μετά τη μαζική προσβολή δένδρων, κινδυνεύει να μετατραπεί σε "νεκροταφείο" πλατάνων.