Θεσπρωτός δικηγόρος αγωνίζεται για την ηθική αναγνώριση ανθρώπων, που προσέφεραν στον τόπο τους...

Ο καταξιωμένος Θεσπρωτός δικηγόρος Θωμάς Οικονόμου, από την Παραμυθιά, αγωνίζεται για την πολιτισμική ανάδειξη του τόπου του. Εκτός από την ενασχόλησή του, ως παράγοντας, εδώ και πολλά χρόνια, με το ποδόσφαιρο, όπου επιδιώκει τα νέα παιδιά, μέσα από τον αθλητισμό, να αποκτήσουν ταυτότητα και ποιότητα ως χαρακτήρες, αναδεικνύει και την ευαισθησία του για ανθρώπους, που προσέφεραν στον τόπο τους και ζητά την ηθική αναγνώριση των δωρεών τους. Για την επίτευξη των σκοπών του, χρησιμοποιεί την διαλεκτική λογική, αλλά και ολοκληρωμένους λογισμούς. Τελευταία του πρόταση "η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος του ευεργέτη Θεμιστοκλή Ρίγγα, σε συνεργασία με την δημοτική αρχή Παραμυθιάς και τον διευθυντή του Α΄ δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς, θα πρέπει άμεσα να αναλάβει πρωτοβουλία για να ονομαστεί το νέο δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς, στο χώρο που λειτουργεί σήμερα, ως δημοτικό σχολείο Παραμυθιάς « Θεμιστοκλή Ρίγγα». Επίσης, η προτομή του που κοσμεί τον ευεργέτη κρίνεται σκόπιμο να μεταφερθεί στον αύλιο χώρο του νέου και σε λειτουργία πλέον δημοτικού σχολείου Παραμυθιάς. Τέλος , στις 31/12 κάθε έτους , πιστεύω ότι θα πρέπει να τελείται ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη του θανάτου, του  ευεργέτη".