Τα επισιτιστικά επαγγέλματα έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία ως προς την απασχόληση...

Τα επισιτιστικά επαγγέλματα έχουν μέλλον στη Θεσπρωτία, ως προς την απασχόληση. Στον κλάδο των επισιτιστικών επαγγελμάτων, σερβιτόρων, μαγείρων, αρτοποιών, ζαχαροπλαστών, τυροκόμων, αυτών που ασχολούνται με τη «λάντζα» κ.λπ., υπάρχει, παρά την κρίση, επαγγελματικό μέλλον για τους νέους, αρκεί να μη καταστρατηγούνται τα εργατικά δικαιώματα, που έχουν να κάνουν
με τις συνθήκες της εργασίας και τη μισθοδοσία.  «Γνωριμία με τα επισιτιστικά επαγγέλματα και τις σχολές τους» ήταν ο τίτλος της ημέρας σταδιοδρομίας που οργάνωσε το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας σε συνεργασία με το ΙΕΚ Ηγουμενίτσας. Για την προοπτική των επισιτιστικών επαγγελμάτων
και τη σχετική εκπαίδευση μίλησαν οι Δημήτριος Γεωργίου, ζαχαροπλάστης, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, αρτοποιός, Θωμάς Νικολάου, chef, Aντώνιος Παπαδόπουλος, τυροκόμος, Βασιλική Β. Παππά, υπεύθυνη του ΚΕ.ΣΥ.Π Ηγουμενίτσας.   Όσοι νέοι ενδιαφέρονται να σπουδάσουν και να εργαστούν στον τομέα των επισιτιστικών επαγγελμάτων, θα πρέπει να έχουν διάθεση να προσφέρουν υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες και να διαθέτουν ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα. Ακόμη, απαιτείται ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες, ευχέρεια επικοινωνίας, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα, επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά.