Τα τουριστικά ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στη Θεσπρωτία πάνε καλά...

Τα τουριστικά ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα στη Θεσπρωτία κινούνται σε καλά ποσοστά.  Κυρίως στην παράλια ζώνη της Θεσπρωτίας και λιγότερο στα ορεινά. Η σεζόν τους, βέβαια  εξαρτάται πολλές φορές και από  ξενοδοχεία. Αν πάνε καλά οι ξενοδοχειακές μονάδες, τότε γίνεται διάχυση και στα ενοικιαζόμενα. Για όσα τουριστικά καταλύματα δεν δουλεύουν με πρακτορεία, η παρουσία στην ελεύθερη αγορά
προϋποθέτει χρήση τεχνολογικών λύσεων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα στην προβολή και εξωστρέφεια.  Όσοι έχουν λίγα δωμάτια είναι ωφέλιμο να εξειδικευθούν στον τουρισμό εμπειρίας. Για να εξασφαλισθεί σωστή λειτουργία των μικρών καταλυμάτων είναι απαραίτητη η εκπαίδευση στην παρακολούθηση της τεχνολογίας, στα συστήματα κρατήσεων, στα κανάλια πωλήσεων και διαφήμισης.