Η Θεσπρωτία έχει δυνατότητες ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού!

Η Θεσπρωτία έχει δυνατότητες ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού! Αυτό αποδείχθηκε από μεγάλες ως προς τη συμμετοχή εκδηλώσεις, που οργανώθηκαν κυρίως το 2016 στην Ηγουμενίτσα από ιδιωτικούς φορείς. Και οι τρεις δήμοι, Ηγουμενίτσας, Παραμυθιάς και Φιλιατών, κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η παράλια ζώνη του δήμου Ηγουμενίτσας είναι ένας χώρος, όπου μπορούν να
γίνουν μαζικές και διαφόρων ειδών αθλητικές δραστηριότητες με συμμετέχοντες απ΄ ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό. Η εφαρμογή στην περιοχή ενός νέου προϊόντος, του αθλητικού τουρισμού, μπορεί να αλλάξει την εικόνα και να επιμηκύνει την τουριστική σεζόν. Ο  αθλητικός τουρισμός, αποτελεί μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες τουριστικές μορφές.