Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας μπορεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο φορτίων!

Το λιμάνι της Ηγουμενίτσας μπορεί να γίνει διαμετακομιστικό κέντρο! Πώς; Μέσα από δυνατότητες χρηματοδότησης στοχευμένων και ώριμων έργων υποδομής, με έμφαση στις πολυτροπικές μεταφορές. Τέτοια έργα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ, το Connecting Europe Facility (CEF)-Transport, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αρκεί να γίνει η Γ’ φάση επέκτασης του Λιμένα Ηγουμενίτσας,
καθώς και να ενταχθεί το έργο του εμπορευματικού κέντρου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα CEF-Transport. Το Εμπορευματικό Κέντρο Ηγουμενίτσας, σαφώς  θα ενισχύσει το ρόλο του λιμένα και θα δημιουργήσει μια σημαντική δυναμική στην προσέκλυση φορτίων.