Στα ορεινά της Θεσπρωτίας (Μουργκάνα, Σούλι), τα αρωματικά φυτά και βότανα είναι άφθονα!

Είναι πολλά τα αρωματικά φυτά και βότανα στη Θεσπρωτία και ειδικά στη Μουργκάνα και στο Σούλι... Γι' αυτό λαθροεισβολείς από τη γειτονική Αλβανία,  επιδίδονται μετά μανίας, στην καταστροφική συγκομιδή των αρωματικών φυτών και βοτάνων, στα ελληνοαλβανικά σύνορα. ενώ άλλα από αυτά, σαπίζουν. Σύμφωνα, με τον διεθνή τύπο Ιταλός «έμπορος» θησαυρίζει, από τα
αρωματικά φυτά και βότανα της Θεσπρωτίας των Ιωαννίνων, που τα προμηθεύεται από Αλβανούς κατοίκους". Στις ορεινές περιοχές της Μουργκάνας καιτων Φιλιατών μπορούν να καλλιεργηθούν και  αρωματικά φυτά και βότανα. Οι δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στη Θεσπρωτία τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και στον τομέα της μεταποίησης, είναι μεγάλες, με την προϋπόθεση βέβαια του σωστού σχεδιασμού και της σφαιρικής αντιμετώπισης του θέματος. Η ανάγκη για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και ο εκσυγχρονισμός της αγροτικής παραγωγής συναντούν στην περίπτωση των αρωματικώνκαι  φαρμακευτικών φυτών την καλύτερη εκπροσώπησή τους. Τελευταία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την καλλιέργεια και τη μεταποίηση των αρωματικών  και φαρμακευτικών φυτών, αλλά οι γεωργικές επιχειρήσεις αυτού του είδους στη Θεσπρωτία, είναι λίγες.