Οι τρίτεκνοι Θεσπρωτίας διεκδικούν οργανωμένα τα δικαιώματά τους: Εγκαινίασαν νέο γραφείο...

Ο Σύλλογος τρίτεκνων Θεσπρωτίας, αν και είναι νεοσύστατος, είναι οργανωμένος και αρκετά δραστήριος. Υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα τα δικαιώματα των μελών του, αλλά και προβάλλει διεκδικήσεις, όπως να αναγνωριστούν οι τρίτεκνοι ως πολύτεκνοι, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των τριτέκνων αποτελεί συμπληρωματικά ένα σημαντικό εργαλείο άσκησης
δημογραφικής πολιτικής, σε μία περίοδο που η όξυνση του προβλήματος αυτού στη χώρα μας αρχίζει να έχει ιδιαίτερα αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.Ο σύλλογος τρίτεκνων  εγκαινίασε το νέο γραφείο του στην Ηγουμενίτσα, που του παραχωρήθηκε στο κτίριο, όπου στεγαζόταν παλαιότερα το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας. Παρόντες, κατά τα εγκαίνια, ήταν ο βουλευτής  Βασίλης Γιόγιακας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας Δονάτος Μαρτίνης, η εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος της Περ.Ηπείρου Ηλιάνα Σπανοπούλου-Σάρρα κ.ά.