Χρειάζεται να προστατευθούν τα επαγγέλματα στη Θεσπρωτία, κυρίως όσα χάνονται μέσα στο χρόνο...

Τι τονίστηκε σε εκδήλωση του τοπικού Επιμελητηρίου...
Ένα από τα θέματα ενημερωτικής εκδήλωσης-ημερίδας με θέμα «Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων και δραστηριοτήτων», που οργάνωσε το δραστήριο Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στην Ηγουμενίτσα, ήταν και η προστασία παραδοσιακών επαγγελμάτων, που χάνονται. Ειδικότερα παρουσιάστηκε από το διευθυντή του Διεπιμελητηριακού Φορέα Πιστοποίησης  Άγγελο Τόλκα, η ανάγκη να
πιστοποιηθούν επαγγέλματα, για τα οποία δεν υπάρχει κάποια ανάλογη πρόβλεψη, όπως και επαγγελματικές δραστηριότητες με τοπικό ενδιαφέρον, αλλά και τα παραδοσιακά επαγγέλματα, που σιγά σιγά παύουν να υπάρχουν. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, όπως ανέφερε και ο πρόεδρός του Αλέξανδρος Πάσχος, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των μελών του και της οικονομίας, διευρύνει τις δραστηριότητές του και καλύπτει σε τοπικό, αλλά και κεντρικό επίπεδο θέματα πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η εξειδίκευση και η πιστοποίηση έχουν σημαντικό ρόλο. Βασικός στόχος μας είναι η πιστοποίηση των φυσικών προσώπων μέσα από την αναγνώριση της κατάρτισης, της γνώσης και της εμπειρίας τους, που ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες και καταγεγραμμένες απαιτήσεις, προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται από διεθνή πρότυπα.