Το μουσείο στο παραδοσιακό χωριό Φοινίκι Θεσπρωτίας ζωντανεύει την παλαιά ζωή...

Το λαογραφικό μουσείο Φοινικίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1994, κυρίως με παρέμβαση του Φοινικώτη πρώην πρύτανη του Πανεπιστημίου
Αθηνών Φώτη
Μήτση, αλλά και άλλων παραγόντων, από το υπουργείο Πολιτισμού (επί υπουργίας Μελίνας Μερκούρη), και στεγάζεται σε διώροφο συντηρημένο κτίριο της εποχής της Τουρκοκρατίας, περιέχει αντικείμενα και εργαλεία, που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι του Φοινικίου τα παλιά χρόνια (τα εκθέματα εντάσσονται, κυρίως, στη χρονική περίοδο 1840-1970) και χαρακτήριζαν την καθημερινότητά τους. Ειδικότερα υπάρχουν εργαλεία, που αφορούν αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, αντικείμενα του σπιτιού,  αλλά και κοσμήματα, εκκλησιαστικά είδη, έγγραφα, στολές και οικοτεχνήματα. Το χωριό Φοινίκι άρχισε να κτίζεται στην τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα μετά το1450. Η παράδοση  λέει πως οι πρώτοι κάτοικοί του εγκαταστάθηκαν στην περιοχή που βρίσκεται το παρεκκλήσι της Παναγίας. Γύρω στο 1450 υπήρχε εκεί ένας συγκροτημένος οικισμός με την εκκλησία του και τους δημογέροντές του.  Το Φοινίκι των Φιλιατών έχει άμεση σχέση με την παλιά Φοινίκη της Βορείου Ηπείρου. Τα παλαιά χρόνια οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού ήρθαν απ'την περιοχή της Βορείου Ηπείρου, εγκαταστάθηκαν στο νέο τόπο και του έδωσαν το όνομα Φοινίκη και όχι Φοινίκι με γιώτα, όπως γράφεται σήμερα.