Ακαταπόνητος ερευνητής ο δημοσιογράφος Χρήστος Τσέτσης...

Ο "μαέστρος" και δάσκαλος της δημοσιογραφικής έρευνας Χρήστος Τσέτσης, χάρισε στο αναγνωστικό κοινό, αλλά κυρίως στην ίδια την ιστορία του τόπου, ένα ακόμη έργο-σταθμό: "ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ". Με την  παρουσίαση προσώπων και δραστηριοτήτων, διαπιστώνει κανείς ότι ο κ. Τσέτσης, "υφαντουργεί" κομμάτια
των  δρώμενων στο χώρο της εργατιάς και του συνδικαλισμού σε μια σύνθεση εξαιρετική, και όχι μόνο φέρνει στοιχεία ἀγνωστα στο προσκήνιο, αλλά δημιουργεί και μια μεταμορφωτική προοπτική. Με τις πνευματικές του δυνάμεις και ικανότητες δείχνει, μέσα από απλές καταγραφές (και αυτό είναι προσόν μεγάλο) το μέγεθος της αξίας των εργατικών αγώνων και την "αξιοποιητική ουσία", που περιέχει η η υλοποιημένη ανθρώπινη εργασία. Με την προσαρμοσμένη στο συγγραφικό σκοπό θέλησή του, κάθε φορά βγάζει ένα ιδεατό αποτέλεσμα.