Βιβλίο, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των Σουλιωτών στο ξέσπασμα της Ελληνικής Επανάστασης...

Από τη νεαρή συγγραφέα, σουλιώτικης καταγωγής, Λιάνα Μπακογιάννη...
Βιβλίο, με τον τίτλο: "Το Σούλι ως ακρογωνιαίος λίθος στην πορεία προς την Ελληνική Επανάσταση", που παρουσιάστηκε στην Κόνιτσα και στα Γιάννινα, αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο των Σουλιωτών στη δημιουργία των προϋποθέσεων, των όρων και των συνθηκών για την αποτίναξη της τουρκικής σκλαβιάς. Η νεαρή συγγραφέας, σουλιώτικης καταγωγής,
Λιάνα Μπακογιάννη, με ερευνητική διεισδυτικότητα και ιστορική τεκμηρίωση, επιχειρεί και κατορθώνει
μια ολοκληρωμένη αναδρομή-διαδρομή.  Και προβάλλει μια αλήθεια: Εντός της οθωμανικής επικράτειας,  η μοναδική δημοκρατική κοινωνία εκείνης τής εποχής, ήταν το ηρωϊκό Σούλι. Ένας χριστιανικός χώρος μέσα σε μία μουσουλμανική αυτοκρατορία, του οποίου οι κάτοικοι ήταν ελεύθεροι, υπερήφανοι, πατριώτες και ανυπότακτοι. Ήταν Xριστιανοί Oρθόδοξοι και δεν ανέχονταν να ζούν κάτω από τή βαρβαρότητα του
οθωμανικού ζυγού. Είχαν εγκατασταθεί σε τέσσερα χωριουδάκια, τό Κακοσούλι, τη Σαμονίβα, τον Αβαρίκο καί τήν Κιάφα, όπου κράτησαν άσβεστη τή φλόγα τής παλληκαριάς καί τής λευτεριάς. Ο Περραιβός
 ήταν αυτός που τούς μύησε στή Φιλική Εταιρεία και έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιά τήν ιστορία τους καί τίς παραδόσεις τους.   Στίς παραμονές τής επανάστασης τού 1821 οι Σουλιώτες αποτελούσαν τήν καλύτερη πολεμική δύναμη, που διέθεταν οι υπόδουλοι Χριστιανοί για τον αγώνα τής ανεξαρτησίας τους. Η Λιάνα Μπακογιάννη, με
καθαρή ματιά, δίνει στο Σούλι τη θέση, που του αξίζει μέσα στην ιστορία, σε μια περίοδο, που η ιστορική και η εθνική μνήμη χαλαρώνει και εξασθενίζει. Είναι παρήγορο ότι μια νεαρή γυναίκα, εμπνευσμένη από τον ηρωισμό των Σουλιωτών, που αποδείχτηκε ικανός να συμβάλλει ουσιωδώς στο γκρέμισμα της επικυρίαρχης οθωμανικής αυτοκρατορίας, ένιωσε χρέος της να παρουσιάσει με μια διαχρονική οπτική τα κατορθώματά τους.