Θρησκευτικό μνημείο της περιοχής Μουργκάνας η Μονή Καμύτσιανης...

Αξιόλογο θρησκευτικό μνημείο της περιοχής Μουργκάνας είναι η Μονή Καμύτσιανης ή Καμύτζιανης. Η ονομασία της προέρχεται από την αρχαία πόλη Καμύτζιανη, την οποία πιθανώς ίδρυσε στην περιοχή μετά την καταστροφή του Βουθρωτού από τους Γότθους 560/590 μ. Χ., ο βυζαντινός στρατηγός Β. Καμύτζιανης. Πότε ακριβώς ιδρύθηκε η Μονή αυτή, που βρίσκεται κοντά στον Τσαμαντά, δεν είναι
γνωστό. Σύμφωνα με πληροφορίες του Θεσπρωτού λόγιου Ν. Νίτσου, η ανοικοδόμησή της άρχισε το 1758 από τον κτήτορα ιερομόναχο Παΐσιο και ολοκληρώθηκε το 1773. Από επιγραφές και σημειώσεις βιβλίων προκύπτει ότι η Μονή προϋπήρχε του 1758 και ότι επί των ερειπίων της κτίστηκε το νέο οικοδόμημα. Δεν σώζονται μαρτυρίες για το πότε καταστράφηκε και μεταβλήθηκε σε ερείπια. Ο ναός της, σταυροειδούς βυζαντινού ρυθμού, έχει εσωτερικά τοιχογραφίες. Στη Μονή λειτουργούσε σχολή με πλούσια βιβλιοθήκη. Το 1924 διαλύθηκε η Μονή, επί ηγουμενίας του ιερέα του Τσαμαντά Δημήτριο Πέσχου, του μετανομασθέντα σε Δαμιανό (1898-1915 και 1917-1924).