Στο γραφικό ξωκκλήσι του αΐ Νικόλα της Κεστρίνης, μέσα στην όμορφη φύση, έψαλλαν οι καρδιές των πιστών!

Στο γραφικό ξωκκλήσι του αΐ Νικόλα της Κεστρίνης, μέσα στην όμορφη φύση, κατά την εορτή της ανακομιδής και μετακομιδής των λειψάνων του, έψαλλαν οι καρδιές των πιστών! Ντόπιοι, αλλά και προσκυνητές προσευχήθηκαν κατανυκτικά στον άγιο, να σταματήσει τις φορτούνες και τις τρικυμίες της ζωής. Οι κάτοικοι του χωριού είχαν φροντίσει με αρκετό ενδιαφέρον να καθαρίσουν εσωτερικά το ναΐσκο,
αλλά και να διαμορφώσουν τον εξωτερικό χώρο, δείχνοντας την αγάπη τους στον άγιο, αλλά και τον ψυχικό τους σύνδεσμο με το ξωκκλήσι. Άρτοι και εδέσματα (γλυκά και πίτες), προσφορά οικογενειών της Κεστρίνης, διανεμήθηκαν σε όλους, ως αντίδωρο για τη λατρευτική συμμετοχή τους, ενώ ακολούθησε παραδοσιακό πανηγύρι. Oι νέοι του χωριού, με διάθεση προσφοράς, ήταν στην πρωτοπορία, «για τον αΐ Νικόλα μας», όπως έλεγαν. Ο άγιος με το βίο του έδειξε το δρόμο της πίστης. Και το όνομά του φανερώνει νικητή. Να γίνει και για μας Νικο-λαός. Ο λαός του, εμείς οι πιστοί, να νικήσουμε τα πάθη μας.