Με πνεύμα συνεργασίας, μακριά από εθνικισμούς, ο Αλβανός πρόξενος P. Gjikura βρέθηκε στην Ηγ/τσα...

Το δήμαρχο Ηγουμενίτσας Ιωάννη Λώλο επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Αλβανικής Δημοκρατίας στα Γιάννινα Pervin Gjikura. Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη  πολυεπίπεδων συνεργασιών μεταξύ των δύο περιοχών,  στη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών, καθώς και στη δυνατότητα αμφίπλευρης
τουριστικής ανάπτυξής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης δηλώθηκε η ήδη υπάρχουσα καλή συνεργασία μεταξύ του δήμου Ηγουμενίτσας και δήμων της Αλβανίας, κοντά στα σύνορα, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη βελτίωσής της, προκειμένου να υπάρξει κοινός σχεδιασμός και πολλαπλά οφέλη σε τομείς διασυνοριακών προγραμμάτων, τουρισμού και υποδομών.