Η καλή δουλειά στα σχολεία της Θεσπρωτίας δικαιώνεται συνεχώς από τις διακρίσεις των μαθητών...

Η καλή δουλειά στα σχολεία της Θεσπρωτίας δικαιώνεται συνεχώς από τις διακρίσεις των μαθητών. Και πρόκειται κυρίως για δημοτικά, όπου η γνώση παρέχεται στο σχολείο και δεν είναι κατά κανόνα φροντιστηριακή. Για παράδειγμα μικροί μαθητές του Α΄ δημοτικού σχολείου Ηγουμενίτσας,  μέσα από το σχεδιασμό και την κατασκευή μικρών τρισδιάστατων μοντέλων αυτοκινήτων, όχι μόνο βραβεύονται, αλλά και αποκτούν εμπειρίες βασικών γνώσεων πάνω στις
Φυσικές Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες, Μηχανική και Μαθηματικά, καθώς και στην ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (προσωπικών και επαγγελματικών). Επιπλέον, οι μαθητές ασκούνται στην Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά στα πρότυπα επαγγελματικών ομάδων.