Τι σχεδιάζεται να γίνει για το λιμάνι Ηγουμενίτσας...

Για το λιμάνι Ηγουμενίτσας σχεδιάζεται να ολοκληρωθούν η Β' και η Γ΄ φάση του λιμένα Ηγουμενίτσας. Στο πλαίσιο της «Διευκόλυνσης Συνδέοντας την Ευρώπη»/Connecting Europe Facility (ΔΣΕ/CEF) γίνεται προσπάθεια να  εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τη κατασκευή εμπορευματικού κέντρου στην περιοχή, το οποίο θα συνδέεται με την Εγνατία
οδό. Προγραμματίζεται η χρηματοδότηση της κατασκευής του δρόμου 330μ. από την Β΄φάση του λιμανιού ως την νομαρχία. Αυτό που έχει σημασία, είναι το λιμάνι της Ηγουμενίτσας να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί, γιατί μπορεί να βοηθήσει πολλαπλώς την ανάπτυξη όχι μόνο της Ηγουμενίτσας, αλλά ολόκληρου του νομού.