Και ένας Θεσπρωτός, θεματικός αντιπεριφερειάρχης Ηπείρου...

Ορίστηκαν οι νέοι θεματικοί αντιπεριφερειάρχες, μεταξύ των οποίων και ο Θεσπρωτός παιδίατρος Δημήτριος Δημάκος,  με αρμοδιότητα    στον τομέα πολιτισμού και παιδείας. Πρόκειται για έναν ήπιων τόνο επιστήμονα και αυτοδιοικητικό, με συνειδητότητα της συμμετοχής του στα κοινά και είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει στον ευαίσθητο τομέα του πολιτισμού και της παιδείας. Η
παιδεία και ο πολιτισμός ήταν παλαιότερα και εξακολουθεί να είναι σημαντικοί παράγοντας της Ηπειρώτικης κοινωνίας. Και παιδεία έχει να επιδείξει η Ήπειρος, αλλά και μεγάλο πολιτισμό, που δεν είναι τωρινά δημιουργήματα, αλλά χάνονται στα βάθη των αιώνων.