Βελτίωση δρόμων και έργα ύδρευσης και άδρευσης θα γίνουν στη Θεσπρωτία

Βελτίωση δρόμων και έργα ύδρευσης και άδρευσης θα γίνουν στη Θεσπρωτία. Ειδικότερα θα βελτιωθεί η οδική σύνδεση "Αετός- Παλαιοκκλήσι", έργο προϋπολογισμού  100.000 ευρώ, για το οποίο ανάδοχος ανακηρύχθηκε η ΟΔΟΚΑΤ Α.Ε.  Έργα οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 250.000 ευρώ στο δήμο Ηγουμενλιτσας, καθώς και η βελτίωση της οδικής σύνδεσης της οδού 49 Μαρτύρων
με το Β΄ Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας, του ΤΟΕΒ Αχέροντα – Γλυκής και του ΤΟΕΒ  Παραμυθιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση αγωγών άρδρευσης Τ.Ο.Ε.Β. Αχέροντα – Γλυκής και Τ.Ο.Ε.Β. πεδιάδας Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 63.000,00 ευρώ.  Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίαςκαι του Δήμου Φιλιατών για την υλοποίηση του έργου: «Υδροδότηση Τ.Κ. Ραγίου Δήμου Φιλιατών», προϋπολογισμού 145.000,00 ευρώ. Εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Ηπείρου/ Π.Ε. Θεσπρωτίας και του Δήμου Ηγουμενίτσας για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση οδικής σύνδεσης της οδού 49 Μαρτύρων με το Β΄ Γενικό Λύκειο Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 62.000,00 ευρώ.