Πολύ δραστήριοι οι μαθητές του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας!

Μέσα σε 17 ημέρες συμμετείχαν σε τρεις πανελλήνιους διαγωνισμούς!
Πολύ δραστήριοι αποδεικνύονται οι μαθητές του Α΄ Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας! Μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης συμμετείχαν μέσα σε 17 ημέρες σε τρεις πανελλήνιους διαγωνισμούς. Πρώτον, στις 3 Μαρτίου 2017 στον πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικής Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης Δημοτικού, που
διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Δεύτερον, στις 10 Μαρτίου 2017, στον πανελλήνιο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας Ελλάδος. Τρίτον, στις 17 Μαρτίου 2017, στον πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικών δημοτικού, «Αριστοτέλης» 2017. Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα φυσικής. Μέσα από τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς αναδεικνύεται η χρησιμότητα της γνώσης στην καθημερινή ζωή, σεαντιδιαστολή προς την απλή αναπαραγωγή της γνώσης, την οποία υποστήριζε η παραδοσιακή παιδαγωγική και σχολική πρακτική. Καθοριστικός είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών, που διδάσκουν στα τμήματα της Ε΄ και Στ΄ τάξης του σχολείου  κ.κ. Πέτρου Γόγολου, Στέφανου Θεολόγου, Γεωργίας Κωνσταντάκου και Γιαννούλας Μπάζιο , γιατί με τη στάση τους και τη βοήθειά τους, οδήγησαν τα παιδιά με επιτυχία στους διαγωνισμούς αυτούς.