Συγκλόνισε το πανελλήνιο η εξολόθρευση ολόκληρου κοπαδιού αγριόγιδων στην Ήπειρο....

Ο Σύλλογος "ΑΓΡΙΓΙΟΔΟ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ" καταδικάζει με ανακοίνωσή του την εξολόθρευση ολόκληρου κοπαδιού στην Ήπειρο. Όπως επισημαίνει, το κυνήγι του αγριόγιδου (Rupicapa rupicapra balcanica) στην Ελλάδα απαγορεύεται από το 1969. Σημειώνεται ότι πρόκειται για ένα είδος θηλαστικού με πολύ σημαντικό οικολογικό ρόλο, Δυστυχώς -εξαιτίας κυρίως του λαθροκυνηγίου- υπάρχουν, ακόμα και
έπειτα από 50 ολόκληρα χρόνια νομοθετικής προστασίας, μόνο 1.300 αγριόγιδα σ'ολόκληρη τ, εκ των οποίων λιγότερα από 500 θηλυκά και αυτά μοιρασμένα σε 20 απομονωμένους πληθυσμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα. Και τονίζεται ότι "η αποτρόπαια πράξη της εν ψυχρώ εκτέλεσης ενός ολόκληρου κοπαδιού ετοιμόγεννων αγριόγιδων, αυτού  του σπάνιου  είδους, συγκλόνισε το πανελλήνιο".