Παρά τη συνεργασία Αλβανών και Ελλήνων αστυνομικών, τα κυκλώματα οργιάζουν στη μεθόριο...

Παρά τη συνεργασία Αλβανών και Ελλήνων αστυνομικών, τα κυκλώματα οργιάζουν στην ελληνοαλβανική μεθόριο. Οι αστυνομικοί κάνουν ό,τιμπορούν και στις δύο χώρες, αλλά τα κυκλώματα δεν είναι ανίσχυρα. Η διμερής συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας των συνόρων, εξελίσσεται και ενισχύεται τόσο μέσω των θεσμοθετημένων διαύλων επικοινωνίας όσο και μέσω των αστυνομικών συνδέσμων
των δύο χωρών. Σε πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων της αστυνομίας από την Ελλάδα και την Αλβανία στο Αργυρόκαστρο, συμφωνήθηκε η διενέργεια ταυτόχρονων περιπολιών, κατά λόγο αρμοδιότητας, στα συνοριακά σημεία και σύμφωνα με το υφιστάμενο διμερές νομικό πλαίσιο. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση μεταξύ των δύο χωρών, αυξάνεται το προσωπικό των συνοριακών σημείων, κατά τις εορταστικές περιόδους