Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας σε χωριά της Παραμυθιάς και της Ηγ/τσας...

 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας δημιουργούνται σε δύο  χωριά της Θεσπρωτίας. Ένα της Παραμυθιάς και ένα της Ηγουμενίτσας. 
Ειδικότερα θα λειτουργήσει,  βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια – βιορευστά), ισχύος 0,5 ΜW, σε αγρόκτημα στο
Γαρδίκι του δήμου Σουλίου . Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας της
δραστηριότητας είναι ο κ. Ηρακλής Νίκου. Ακόμη θα λειτουργήσει,  βρίσκεται στη διαδικασία διαβούλευσης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας (βιοέλαια – βιορευστά), ισχύος 0,5 ΜW, σε αγρόκτημα στους Σπαθαραίους του δήμου Ηγουμενίτσας.  Φορέας πραγματοποίησης και λειτουργίας  της δραστηριότητας είναι η κ. Στέλλα Αηδώνη.