Στη Θεσπρωτία υπάρχει δημόσιο ιχθυοτροφείο, το οποίο δημοπρατείται...

Είναι γνωστό ότι η Θεσπρωτία, κυρίως στη Λωρίδα Σαγιάδας, έχει πολλές ιχθυοκαλλιέργειες, ιδιωτικές, με μεγάλη άνθηση, ακόμη και τώρα στην περίοδο της κρίσης, καθώς εξάγουν ψάρια, εκλεκτής ποιότητας στο εξωτερικό. Υπάρχει, όμως και δημόσιο ιχθυοτροφείο, το οποίο δημοπρατείται. Μάλιστα η όλη διαδικασία βρίσκεται στη φάση  της κατάρτισης και έγκρισης από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου των όρων της διακήρυξης πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση της αλιευτικής
εκμετάλλευσης του δημόσιου ιχθυοτροφείου «ΒΑΤΑΤΣΑ». Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και θα αυξηθεί η παραγωγή. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους αριθμούς προκύπτει ότι οι εξαγωγές ψαριών καλύπτουν πάνω από το 70% των συνολικών εξαγωγών, που κάνει η Θεσπρωτία. Ταυτόχρονα η συμμετοχή του κλάδου στο ακαθάριστο τοπικό προϊόν είναι μεγάλη.