Το Ινστιτούτο βοηθών νοσηλευτών του νοσοκομείου Φιλιατών όλο και αναβαθμίζεται...

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης βοηθών νοσηλευτών του νοσοκομείου Φιλιατών όλο και αναβαθμίζεται... Αξιοσημείωτο είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι/ες βοηθοί νοσηλευτές Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις, παρακολούθησαν βιωματικό εργαστήρι στο Κέντρο Πρόληψης "Αριάνδη", σε μια προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και απόκτησης
γνώσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες. Ειδικότερα,  η επιστημονικά υπεύθυνη του Κέντρου Κων/να Ζιάγκου ψυχολόγος, αλλά και οι  Αλέξανδρος Αντωνιάδης και Χρήστος Τσάμης, ανέπτυξαν «βιωματικό εργαστήρι» με τους καταρτιζόμενους, βοηθώντας τους να αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες και στάσεις απέναντι σε κάθε μορφή εξάρτησης και διαφορετικότητας, στοχεύοντας πρωτίστως στην εξάλειψη του στίγματος, αλλά και σε εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι επιτυγχάνουν: 
-ανθεκτικότητα σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον με σύνθετες απαιτήσεις

-ευαισθησία για τον τον ιδαίτερο χώρο των ψυχικών παθήσεων

-ανάγκη διαρκούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης
-σύνθεση θεωρίας και πράξης
-εθελοντισμός ως προσφορά στον συνάνθρωπο
-ενημέρωση του ευρύτερου κοινού για την ψυχική ασθένεια
-αποστιγματισμός των ατόμων με ψυχικές παθήσεις
-εποπτεία ομοτίμων
-επαγγελματική εξουθένωση
-ευελιξία και σύνθεση ρόλων