Οι φοιτητές του ΤΕΙ προβάλλουν τουριστικά την Ηγουμενίτσα...

Ό,τι βοηθάει να αναδειχθεί τουριστικά μια περιοχή, είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Η περιοχή της Ηγουμενίτσας έχει πολλές δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης, αρκεί να αξιοποιηθούν  κατάλληλα. Επιχειρείται η τουριστική προβολή της πόλης της Ηγουμενίτσας, μέσα από τη διαφορετική ματιά των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων. Στη εν λόγω δράση, που υλοποιείται στο  πλαίσιο του πρωτοκόλλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Ηγουμενίτσας και του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αλλά και της πολυεπίπεδης συνέργειας, που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του δήμου Ηγουμενίτσας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.