Αυξάνεται ο αριθμός νέων επιστημόνων από τη Θεσπρωτία, που εγκαταλείπουν τον τόπο τους!

Μικρή η Θεσπρωτία. Τα παιδιά, που έκαναν πανεπιστημιακές σπουδές, σε μεγάλο ποσοστό, για να μην αναγκαστούν να δουλεύουν σε καφετέριες, αλλά θέλοντας να αξιοποιήσουν το πτυχίο τους, αναγκάζονται, στην πλέον παραγωγική ηλικία, να εγκαταλείψουν τον τόπο τους. Οι αιτίες που οδηγούν το νέο επιστημονικό δυναμικό στη μετανάστευση
είναι καταγεγραμμένες και αφορούν: την ανεργία, τους χαμηλούς μισθούς, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία, καθώς και άλλους παράγοντες. Το μέγεθος του προβλήματος αναδεικνύουν, στις πολλαπλές διαστάσεις του, τα ποιοτικά στοιχεία όσων αναγκάστηκαν να φύγουν. Η Θεσπρωτία γερνά με μεγάλη ταχύτητα.  Η πλειονότητα όσων αναζήτησαν μια καλύτερη επαγγελματική προοπτική στο εξωτερικό είναι κάτω των 45 ετών. Φεύγουν άνθρωποι με γνώσεις εξειδικευμένες, που θα μπορούσαν με τρόπο αποφασιστικό να βοηθούσαν στην ανάπτυξη του τόπου από πολλές πλευρές. Το φαινόμενο της διαρροής επιστημόνων παραμένει μια αναπάντητη πρόκληση. Οι νέοι επιστήμονες της περιοχής, κάποιοι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών, αναζητούν ευκαιρίες για την επαγγελματική και κοινωνική τους εξέλιξη στο εξωτερικό.