Στο Στρασβούργο πλατεία έχει το όνομα του Σουλιώτη ήρωα Μάρκου Μπότσαρη!

Στο Στρασβούργο πλατεία έχει το όνομα του Σουλιώτη ήρωα Μάρκου Μπότσαρη... Εκτός, λοιπόν, από το Παρίσι, που όπως είναι γνωστό υπάρχει στάση του μετρό και δρόμος αφιερωμένα στ' όνομά του, και στην ιστορική και γραφική αυτή πόλη της Γαλλίας ο οπλαρχηγός του Σουλίου έχει ξεχωριστή θέση. Στις ξένες χώρες τον τιμούν, όπως γνωρίζουν και τον αγώνα των Σουλιωτών, στην Ελλάδα μάλλον τον έχουμε ξεχάσει, λησμονήσαμε δηλαδή τις αρχές
και αξίες, που εκπροσωπούσε και για τις οποίες έχυσε το αίμα του.  Η σχετική πινακίδα γράφει: "SQUARE Markos BUTZARIS 1789-1823. Heros de i' Indepcndancce Grecquc, Opera de Kastner (1828)". Ο Μάρκος Μπότσαρης υπήρξε μια από τις ευγενέστερες και ηρωικότερες μορφές της αντίστασης των Σουλιωτών ενάντια στον Αλή πασά, αλλά και του ξεσηκωμού του 1821. Με τα κατορθώματά του οδηγεί στη μετάληψη των άχραντων ιδεών του Ελληνισμού. Στα κακοτράχαλα βουνά του Σουλίου οι Σουλιώτες αγωνιστές, μετεξύ των οποίων και ο Μάρκος Μπότσαρης, έστησαν το θρόνο της αιώνιας δόξας και του παγκόσμιου θαυμασμού. Μπορεί πολλοί νέοι στη χώρα μας να μη γνωρίζουν σχεδόν τίποτε για το Μάρκο Μπότσαρη, ωστόσο αυτοί έπεσαν στο βωμό του καθήκοντος για να μείνει απάτητος ο τόπος.