Για να μην αργοπεθαίνουν τα χωριά του Σουλίου, προώθηση του ιστορικού τουρισμού!

Πραγματικότητα, και μάλιστα αμείλικτη, είναι ότι τα χωριά του Σουλίου αργοπεθαίνουν. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν φύγει και η μόνη απασχόληση όσων έχουν απομείνει είναι η κτηνοτροφία. Και όμως το Σούλι είναι ένας ηρωικός χώρος, όπου η ιστορία μιλά. Παρά ταύτα ελάχιστους επισκέπτες δέχεται στη διάρκεια του χρόνου. Η κατάσταση αυτή,
επιβάλλεται να αναστραφεί. Πρώτον, για να μην περάσουν στη λησμονιά οι θυσίες των Σουλιωτών προς την Πατρίδα και δεύτερον για να μπορέσει η περιοχή να κρατηθεί ζωντανή. Μνημεία έχει αρκετά το Σούλι, που συγκινούν τον οποιοδήπτε και είναι αξιοποιήσιμα. Δεν έχει, βέβαια τις απαραίτητες υποδομές, που παίζουν σημαντικό ρόλο, ωστόσο η μεθοδευμένη και συστηματική προώθηση από τους τοπικούς φορείς του ιστορικού τουρισμού, είναι δυνατόν να φέρει αποτελέσματα, προσελκύοντας ικανό αριθμό ξένων και Ελλήνων τουριστών. Άλλωστε, μπορούν να οργανώνται και σχολικές εκδρομές προς το Σούλι με εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Πάντως είναι από κάθε άποψη απογοητευτικό να μην έχει επισκεψιμότητα το ηρωικό Σούλι ή να έχει ελάχιστη επισκεψιμότητα. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλους.