Κυκλοφοριακές αλλαγές στην Εγνατία από Γιάννινα προς Ηγουμενίτσα και αντίστροφα μέχρι τις 12 Απριλίου!

Κυκλοφοριακές αλλαγές, που θα εφαρμοστούν σε τέσσερα στάδια, στην Εγνατία από τα Γιάννινα προς Ηγουμενίτσα και αντίστροφα, στο τμήμα όπου γίνονται εργασίες για τη διασταύρωση με την Ιόνια, ισχύουν εδώ και λίγες ημέρες και μέχρι τις 12 Απριλίου! Σε πρώτο στάδιο αποξηλώνεται το απαραίτητο τμήμα της κεντρικής νησίδας και αποκλείεται ταυτόχρονα η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και των δύο κατευθύνσεων. Στο δεύτερο στάδιο, θα ανοίξει η
κατεύθυνση προς Ηγουµενίτσα και η κυκλοφορία θα πραγµατοποιείται και για τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας (µε αντιδρόµηση) στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα. Στο τρίτο στάδιο θα ανοιχθεί η κατεύθυνση προς Ιωάννινα και η κυκλοφορία θα πραγµατοποιείται και για τα δύο ρεύµατα κυκλοφορίας (µε αντιδρόµηση) στην κλάδο προς Ηγουµενίτσα. Στο τέταρτο στάδιο η κυκλοφορία θα γίνεταισε δυο λωρίδες πλάτους 3,75µ ανά κατεύθυνση.