Προϊστορικά κατάλοιπα στον αρχαιολογικό χώρο του Πύργου Ραγίου Φιλιατών...

Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον αρχαιολογικό χώρο του Πύργου Ραγίου Φιλιατών, εντοπίστηκαν κατάλοιπα προϊστορικής εποχής. Συγκεκριμένα βρέθηκαν κεραμικά και λίθινα εργαλεία της εποχής του χαλκού. Έτσι ο Πύργος Ραγίου είναι ένα από τα λίγα σημεία, που επιβεβαιώνουν στη Θεσπρωτία την προϊστορική περίοδο. Τα λίθινα εργαλεία ήρθαν στο φως στο κατώτατο στρώμα κυρίως της νότιας
κεντρικής εισόδου, καθώς και σε περιμετρικό όρυγμα εξωτερικού τείχους. Τον 5ο αι. π.Χ. ο λόφος οχυρώθηκε με ισχυρό τείχος, το οποίο διατηρείται σήμερα σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, περικλείοντας μία έκταση τριών στρεμμάτων. Στο μεγαλύτερο τμήμα του το τείχος είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το ισοδομικό σύστημα τειχοποιίας, το οποίο αποτελεί και στοιχείο για την χρονολόγηση της κατασκευής του στον 5ο αι. π.Χ. Σε επεμβάσεις και ανακατασκευές του τείχους κατά τους ύστερους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους χρησιμοποιήθηκε το πολυγωνικό σύστημα το οποίο είναι ορατό σε μικρό τμήμα στη δυτική πλευρά της οχύρωσης.