Η Μουργκανιώτισσα Ρούλα Χήνου βραβεύτηκε από την Πανηπειρωτική για την πολιτιστική της προσφορά

Η προσφορά στη Μουργκάνα της Ρούλας Χήνου, μιας πραγματικής αρχόντισσας, από τη Γλούστα Φιλιατών, είναι μεγάλη και σε δράση και σε έτη. Από διάφορα μετερίζια, όπως την αδελφότητα του χωριού της, όπου διαδέχθηκε τον αείμνηστο σύζυγό της στην προεδρία, αλλά και από την Ομοσπονδία Μουργκάνας, της οποίας διατέλεσε πρόεδρος. Η Ομοσπονδία Μουργκάνας έχει πολύ οργανωμένα χορευτικά
τμήματα, που όπου εμφανίζονται κερδίζουν τις καλύτερες εντυπώσεις και στα οποία χοροδιδάσκαλος είναι η κ. Χήνου. Είναι γνωστό ότι η καρδιά της χτυπά στους παλμούς της Μουργκάνας και των κατοίκων της και κάθε φορά βρίσκει τρόπους να στηρίξει τον τόπο της, είτε μέσα από τις προσωπικές της παρεμβάσεις, είτε μέσα από συλλογικές δραστηριότητες.